قرارداد آتی‌ها، تعریف، کارکرد و چالش‌های فقهی
40 بازدید
محل نشر: مجله نامه صادق
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی